14 photos

Bột Chiên (Fried Flour Cake)Bò Bía (Jicama Fresh Rolls)Bún Bò Huế Chả Cua (Beef Vermicelli)Miến Cua (Crab Meat with Bean Thread Noodle Soup)Cua Lột Chiên Giòn (Fried Soft Shell Crabs)Chả Giò Cua (Crab Egg Rolls)Miến Xào Cua (Bean Thread Noodles with Crab)Bánh Khọt (Miniature Fried Pancakes)Sữa Chua Trái Cây (Tropical Fruit Yogurt Drink)Canh Bún (Crab and Water Spinach Noodle Soup)Nước Ép Ổi (Guava Juice)Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt (Lotus Stem Salad with Prawns and Pork)Sườn Ram Mặn (Caramelized Pork Spare Ribs)Cánh Gà Chiên Nước Mắm (Fish Sauce Chicken Wings)